Om Oss


”Genom en daglig vistelse på Gärdet Omsorg Hallandsås ges en stimulerande och naturskön miljö.”

Detta är en dagverksamhet som ligger på en liten bondgård på Hallandsåsen. Detta för att kunna ge en naturlig stimulans och välmående bland djur och natur. Hitta

Gärdet Omsorg Hallandsås inriktar sig på djur, natur och trädgård. Här finns katter, hund, får, hönor, getter, grisar, hästar, kaniner och även kor på bete under sommaren. Detta skapar en stimulerande miljö som ger möjligheter att anpassa aktiviteterna efter den som vistas här.

De måltider som ingår i besöket tillagas på plats där man får möjlighet att vara delaktig i matlagningen och därmed ger möjlighet för besökaren att påverka matsedeln.

Aktiviteterna består av vardagliga sysslor såsom hämta ved, ha tillsyn över djur, diverse trädgårdssysslor, snickra osv.

Verksamheten är uppbyggd av en undersköterska med en Silviasyster examen.

Genom kontrakt med Laholms kommun kan personer med demenssjukdom eller minnesproblematik få komma genom biståndsbeslut. Öppetider är vardagar mellan kl 9-15.
Genom tillägstjänster kan den som vill även boka kväll/helgtider men bekostas då av den enskilde själv. Kontakta oss

Vad är en Silviasyster?

Detta är en högskoleutbildning som vänder sig till undersköterskor och ger spetskompetens i demensvård. Utbildningen ges på distans och man är inskriven på Sophiahemmets högskola i Stockholm.

Här lär vi oss att utgå ifrån den palliativa vårdfilosofin som bygger på fyra hörnstenar- symtomkontroll, teamarbete, närstående och kommunikation/relation. Genom att lära sig denna vårdfilosofi får man en bra grund att arbeta utifrån i omsorgsarbetet med personer med demenssjukdom.

Efter 2 års halvtidsstudier har man fått ihop 60 högskolepoäng och tilldelats titeln ”dipl. Silviasyster”. Detta diplom delas personligen ut av utbildningens initiativtagare Drottning Silvia.

Djuren och naturens betydelse för människan

Forskning visar den positiva inverkan som djur och natur har på människan. Den ger oss både bättre hälsa och höjer vår livskvalitet. Vid demenssjukdom är det av större vikt att våra sinnen blir stimulerade för att kanske väcka minnen till liv eller för att få en ökad känsla av välmående.